Nov. 15, 2011
Georgia Southwestern vs. Auburn-Montgomery
Nov. 24, 2011
Georgia Southwestern vs. Tennessee Temple (11/22/11)
Dec. 2, 2011
Georgia Southwestern vs. Truett-McConnell College
Jan. 11, 2012
Georgia Southwestern vs. Coastal Georgia
Jan. 18, 2012
Georgia Southwestern vs. Armstrong
Jan. 18, 2012
Georgia Southwestern vs. Flager
Feb. 2, 2012
Georgia Southwestern vs. Francis Marion
Feb. 2, 2012
Georgia Southwestern vs. UNC Pembroke
Feb. 6, 2012
Georgia Southwestern vs. North Georgia
Feb. 15, 2012
Georgia Southwestern vs. Montevallo
Feb. 9, 2012
Georgia Southwestern vs. Columbus State